Güneş İsminin Anlamı Nedir? Güneş İsmi Kur’an’da Geçer Mi, TDK Lügat Anlamı Ne Demek?

 Güneş İsminin Anlamı Nedir?
 Oğuzca’da “kuyaş” şeklinde söyleniş edilen güneş, dünyaya en yakın yıldızın adıdır. Güneşin ortalama %80’inin hidrojen oluşturur. Oksijen, karbon ve helyum, güneşte yer edinen öteki azotlardır.
 Güneş kelimesinin yan anlamı sıcaklıktır. Mesela “güneşte durmak”, sıcakta kalmak anlamına gelir. Bu isim mecazen, aydınlık, rehber, yol gösterici ve önder manasında kullanılır. Düşünceleri, toplumda derin etkisinde bırakır uyandıran kanaat önderlerine ve düşünce adamlarına “güneş” denir.
 Güneş İsmi Kur’an’da Geçer mi?
 Güneş adı Kuran’da geçmez. Kuran’da güneş ile aynı anlama gelen Şems sözcüğü yer verilmiştir.  Güneş TDK Lügat Anlamı Ne Demek?
 İlk Anlamı – Ortalama %90’ı helyum ve hidrojenden oluşan yıldız
 İkinci Anlamı – Isı, hararet
 Üçüncü Anlamı – Önder
 Güneş İle Eş Anlamlı Olan Kelimeler
 1- Şems – Arapça kökenli bir kelimedir. Hem güneş hem de ruhu aydınlatan içsel ışık anlamına gelir. 1185 senesinde İran’da doğan Şems-i Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi ile beraber Mevleviliğin kurucuları içinde yer alır.
 2- Afitap – Hanım adı olarak kullanılan Afitap, hem güneş hem de güzel sevgili anlamına gelir. Devletimizde Afitap adını yalnız 727 şahıs kullanıyor. Kureyş’in Güneşi anlamına gelen Afitab-ı Kureyş kelimesi, Hz. Muhammed için kullanılır.
 3- Hurşit – Güneş ile eş anlamlı olan Hurşit, devletimizde adam adı olarak kullanılmaktadır. Zerdüştlük dininde iyiliği temsil eden Tanrıya Hurşit denir.
 4- Mihr – Mihriban isminin başlangıcında yer edinen mihr kelimesi hem güneş hem de sultan anlamına gelir.
 

Son Dakika Haberler